دسته‌بندی‌های محصولات
فروشگاه الماس

ترموهیتر هدف

امیر خرسندی

۲۶ محصول

(۳)
۵

اشتراک الماس

نامشخص

فعالیت از ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

المنت میله ای

هیتر، بخاری و شوفاژ برقی

۵
(۱)

ترموکوپل

هیتر، بخاری و شوفاژ برقی

۵
(۱)

المنت فشنگی

هیتر، بخاری و شوفاژ برقی

۵
(۱)

المنت هاي تسمه ايي

هیتر، بخاری و شوفاژ برقی

۵
(۱)

المنت تنش زدايي

هیتر، بخاری و شوفاژ برقی

۵
(۱)

المنت سرامیکی

هیتر، بخاری و شوفاژ برقی

۵
(۱)

انواع ترموکوپل

هیتر، بخاری و شوفاژ برقی

۴
(۱)

المنت استخری

هیتر، بخاری و شوفاژ برقی

۵
(۱)

المنت استخری

هیتر، بخاری و شوفاژ برقی

۵
(۲)

ترموکوپل نوع K

هیتر، بخاری و شوفاژ برقی

۵
(۲)

المنت تنش زدايي

لوازم صنعتی

۵
(۱)

المنت استخري

هیتر، بخاری و شوفاژ برقی

۵
(۱)