بازار اینترنتی ابربازار ...

فیلتر ها و جستجو
نوع فروشگاه:
فروشگاه برنزی برنزی
فروشگاه نقره‌ای نقره‌ای
فروشگاه طلایی طلایی
فروشگاه الماس الماس
قیمت:
جستجوی عبارت:
نو و دست‌دوم:
  • نو
  • دست‌دوم
وضعیت موجودی:
  • موجود
  • ناموجود
  • به‌زودی
  • از‌ رده خارج
برند:
  • کاسپین - Caspian
  • ای اس - ES
  • ابارا - Ebara

اداری و صنعتی اتصالات آبرسانی و شیرآلات

۲۵% تخفیف (خرید عمده)
سه راه تبدیل پزسی سایز20×20×25
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
سه راه کنج صفحه دار پرسی سایز16×1/2×16
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
سه راه دیواری(180خاردار)پرسی سایز16×1/2×16
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
رابط روپیچ پرسی سایز1/2×16
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
زانو توپیچ پرسی سایز 1/2×20
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
رابط توپیچ پرسی سایز1/2×20
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
رابط توپیچ پرسی سایز1/2×16
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
رابط تبدیل پرسی سایز16×25
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
رابط تبدیل پرسی سایز20×25
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
رابط تبدیل پرسی سایز20×32
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
رابط تبدیل پرسی سایز25×32
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
سه راه تبدیل پرسی سایز32×25×32
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
سه راه تبدیل پرسی سایز20×16×25
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
درپوش لوله (گپ)پرسی سایز 16
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
درپوش لوله (گپ)پرسی سایز 20
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
درپوش لوله (گپ)پرسی سایز 25
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
درپوش لوله (گپ)پرسی سایز 32
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
زانو صفحه دار توپیچ پرسی سایز 1/2×16
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
سه راه دیواری(180خاردار)پرسی سایز20×1/2×20
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
زانو صفحه دار توپیچ پرسی سایز1/2×16
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
زانو صفحه دار توپیچ پرسی سایز1/2×20
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
سه راه کنج صفحه دار 90پرسی سایز20×1/2×20
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
زانو مساوی پرسی سایز16×16
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
رابط مساوی پرسی سایز25 میلیمتر
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
رابط روپیچ پرسی سایز3/4×25
۲۵% تخفیف (خرید عمده)
رابط روپیچ پرسی سایز3/4×20
۱ ۲ ۳