دسته‌بندی‌های محصولات
فیلتر ها و جستجو
نوع فروشگاه:
فروشگاه برنزی برنزی
فروشگاه نقره‌ای نقره‌ای
فروشگاه طلایی طلایی
فروشگاه الماس الماس
قیمت:
جستجوی عبارت:
نو و دست‌دوم:
 • نو
 • دست‌دوم
وضعیت موجودی:
 • موجود
 • ناموجود
 • به‌زودی
 • از‌ رده خارج
برند:
 • وسترن دیجیتال - Western Digital
 • اچ پی - HP
 • ای دیتا - ADATA
 • سیلیکون پاور - Silicon-Power
ظرفیت حافظه:
 • 8 گیگا بایت
 • 16 گیگابایت
 • 32 گیگابایت
 • 64 گیگابایت
 • 128 گیگابایت
 • 256 گیگابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 32 گیگابایت
 • 16 گیگابایت
 • 32 گیگابایت
 • 2 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 64 گیگابایت
 • 32 گیگابایت
 • 16 گیگابایت
 • 32 گیگابایت
 • 16 گیگابایت
 • 32 گیگابایت
 • 16 گیگابایت
 • 32 گیگابایت
 • 64 گیگابایت
 • 8 گیگا بایت
 • 16 گیگابایت
 • 32 گیگابایت
 • 64 گیگابایت
 • 64 گیگابایت
 • 16 گیگابایت
 • 8 گیگا بایت
 • 8 گیگا بایت
 • 32 گیگابایت
 • 16 گیگابایت
 • 16 گیگابایت
 • 32 گیگابایت
 • 64 گیگابایت
 • 16 گیگابایت
 • 32 گیگابایت
 • 64 گیگابایت
 • 64 گیگابایت
اتصال:
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • USB 3.1
 • USB 3.0
 • USB 2.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 2.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.1
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.1
 • USB 3.1
 • USB 3.1
 • USB 3.1
 • USB 3.1
 • USB 3.1
 • USB 3.1
 • USB 3.1
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.1
 • USB 3.1
 • USB 3.0
 • USB 3.1
 • USB 3.1
 • USB 3.1
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.1
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.1
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.1
 • USB 3.1
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 2.0
 • USB 3.0
 • USB 3.1
 • USB 3.1
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.1
 • USB 3.1
 • USB 2.0
 • USB 3.0
 • SATA
 • USB3.0 Type B
 • micro USB
 • micro SD
 • USB Type‎ C
 • USB 3.1
 • Lightning
 • eSATA
 • USB 3.1
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 2.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB Type‎ C
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.1
 • USB 3.0
 • USB 3.1
 • USB 3.0
 • USB 3.1
 • USB 3.0
 • USB 3.1
 • USB 3.1
 • USB 3.0
 • USB Type‎ C
 • USB 2.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.1
 • USB 3.1
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 2.0
 • USB 3.1
 • USB 3.1
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.1
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB 3.0
 • USB Type‎ C
 • USB 3.1
 • USB 3.1
 • USB 3.1
رنگ‌:
 • مشکی
 • سفید
 • نقره ای
 • قرمز
 • آبی
 • سرمه ای
 • زیتونی
 • بنفش
 • نوک مدادی
 • نارنجی
 • زرد
 • فیروزه ای
 • سبز فسفری
 • نقره ای
نوع:
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • رومیزی
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
 • قابل حمل
ظرفیت حافظه:
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 5 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 5 ترابایت
 • 4 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 10 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 4 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 4 ترابایت
 • 6 ترابایت
 • 8 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 4 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 4 ترابایت
 • 5 ترابایت
 • 4 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 500 گیگابایت
 • 4 ترابایت
 • 750 گیگابایت
 • 4 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 4 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 4 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 5 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 4 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 320 گیگابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 4 ترابایت
 • 4 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 4 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 320 گیگابایت
 • 1 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 128 گیگابایت
 • 320 گیگابایت
 • 640 گیگابایت
 • 250 گیگابایت
 • 500 گیگابایت
 • 750 گیگابایت
 • 1 ترابایت
 • 1.5 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 3 ترابایت
 • 4 ترابایت
 • 5 ترابایت
 • 6 ترابایت
 • 8 ترابایت
 • 10 ترابایت
 • ۱۶ ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
نوع اتصال:
 • بی سیم و باسیم
 • باسیم
 • بی سیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • بی سیم و باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
 • باسیم
مقاوم در برابر آب:
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
مقاوم در برابر ضربه:
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
مقاوم در برابر شوک:
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
مقاوم در برابر لرزش:
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • بله
 • بله
نوع رابط:
 • USB 2.0
 • USB 2.0
 • FireWire 400
 • RJ45 Ethernet
 • eSATA
 • USB 3.0
 • FireWire 800
 • Thunderbolt 3
 • Thunderbolt
 • USB Type‌ C
 • USB 3.1
 • Thunderbolt 2
 • Wi
 • Fi
 • شیار کارت حافظه
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ... ۶