دسته‌بندی‌های محصولات
فیلتر ها و جستجو
نوع فروشگاه:
فروشگاه برنزی برنزی
فروشگاه نقره‌ای نقره‌ای
فروشگاه طلایی طلایی
فروشگاه الماس الماس
قیمت:
جستجوی عبارت:
نو و دست‌دوم:
 • نو
 • دست‌دوم
وضعیت موجودی:
 • موجود
 • ناموجود
 • به‌زودی
 • از‌ رده خارج
برند:
 • پاناسونیک - Panasonic
 • سامسونگ - Samsung
 • بوش - Bosch
 • کنوود - Kenwood
 • ال جی - LG
رنگ‌:
 • سفید
 • مشکی
 • نقره ای
 • استیل
 • بژ
 • نقره ای
 • نقره ای
 • مشکی
 • مشکی
 • نقره ای
 • نقره ای
 • مشکی
 • نقره ای
 • نقره ای
 • استیل
 • استیل
 • استیل
 • استیل
 • نقره ای
 • مشکی
نوع:
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • سولاردام
 • سولاردام
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • سولاردام
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • سولاردام
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو توکار
 • سولاردام
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
 • مایکروویو
ظرفیت:
 • ۴۰ لیتر
 • ۴۲ لیتر
 • ۳۰ لیتر
 • ۴۲ لیتر
 • ۲۵ لیتر
 • ۲۱ لیتر
 • ۴۵ لیتر
 • ۳۴ لیتر
 • ۴۵ لیتر
 • ۲۱ لیتر
 • ۲۱ لیتر
 • ۴۲ لیتر
 • ۴۲ لیتر
 • ۴۰ لیتر
 • ۱۷ لیتر
 • ۴۰ لیتر
 • ۴۰ لیتر
 • ۲۵ لیتر
 • ۲۳ لیتر
 • ۲۵ لیتر
 • ۲۵ لیتر
 • ۴۲ لیتر
 • ۲۵ لیتر
 • ۲۰ لیتر
 • ۴۵ لیتر
 • ۲۱ لیتر
 • ۲۱ لیتر
 • ۱۷ لیتر
 • ۲۰ لیتر
 • ۲۱ لیتر
 • ۲۲ لیتر
 • ۲۳ لیتر
 • ۲۴ لیتر
 • ۲۵ لیتر
 • ۲۷ لیتر
 • ۲۸ لیتر
 • ۳۰ لیتر
 • ۳۱ لیتر
 • ۳۲ لیتر
 • ۳۴ لیتر
 • ۳۵ لیتر
 • ۳۶ لیتر
 • ۳۸ لیتر
 • ۳۹ لیتر
 • ۴۰ لیتر
 • ۴۲ لیتر
 • ۴۴ لیتر
 • ۴۵ لیتر
 • ۵۰ لیتر
 • ۴۲ لیتر
 • ۲۵ لیتر
 • ۴۲ لیتر
 • ۴۲ لیتر
 • ۱۷ لیتر
 • ۳۰ لیتر
 • ۴۲ لیتر
 • ۳۰ لیتر
 • ۲۵ لیتر
 • ۲۵ لیتر
 • ۴۲ لیتر
 • ۳۸ لیتر
 • ۴۰ لیتر
 • ۴۰ لیتر
 • ۴۰ لیتر
 • ۴۰ لیتر
 • ۴۲ لیتر
 • ۲۷ لیتر
 • ۳۱ لیتر
 • ۳۸ لیتر
 • ۴۰ لیتر
 • ۴۰ لیتر
 • ۴۲ لیتر
 • ۴۰ لیتر
 • ۳۸ لیتر
 • ۳۸ لیتر
 • ۴۰ لیتر
 • ۴۲ لیتر
 • ۴۲ لیتر
گریل:
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
کانوکشن:
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
جوجه گردان:
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
پخت ترکیبی:
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
برنامه پخت:
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
قابلیت یخ زدایی:
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
قفل کودک:
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
صفحه نمایش:
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
قابلیت تنظیم زمان:
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد