دسته‌بندی‌های محصولات
فیلتر ها و جستجو
نوع فروشگاه:
فروشگاه برنزی برنزی
فروشگاه نقره‌ای نقره‌ای
فروشگاه طلایی طلایی
فروشگاه الماس الماس
قیمت:
جستجوی عبارت:
نو و دست‌دوم:
 • نو
 • دست‌دوم
وضعیت موجودی:
 • موجود
 • ناموجود
 • به‌زودی
 • از‌ رده خارج
برند:
 • بوش - Bosch
 • اخوان - Akhavan
 • بیمکث - Bimax
رنگ‌:
 • مشکی
 • سفید
 • مشکی براق
 • استیل
 • طلایی
 • نقره ای
 • قهوه ای روشن
 • نارنجی
 • سفید صدفی
 • مشکی
 • مشکی
 • نقره ای
نوع:
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • مخفی
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • مخفی
 • مخفی
 • مورب
 • زیرکابینتی
 • جزیره‌ای
 • شومینه‌ای
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • مخفی
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • شومینه‌ای
 • شومینه‌ای
 • شومینه‌ای
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • شومینه‌ای
 • مورب
 • مخفی
 • مخفی
 • مخفی
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • مخفی
 • مخفی
 • مخفی
 • مخفی
 • مورب
 • شومینه‌ای
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • مورب
 • شومینه‌ای
 • شومینه‌ای
تعداد موتور:
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • دو عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
تعداد دور موتور عادی:
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 5
 • 4
 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 4
 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 4
سایز:
 • ۸۵ و بزرگتر از ۸۵
 • ۸۵ و بزرگتر از ۸۵
 • ۸۵ و بزرگتر از ۸۵
 • ۸۵ و بزرگتر از ۸۵
 • ۸۵ و بزرگتر از ۸۵
 • ۸۵ و بزرگتر از ۸۵
 • ۸۵ و بزرگتر از ۸۵
 • ۸۵ و بزرگتر از ۸۵
 • ۸۵ و بزرگتر از ۸۵
 • ۸۵ و بزرگتر از ۸۵
 • ۸۵ و بزرگتر از ۸۵
 • ۸۵ و بزرگتر از ۸۵
 • ۸۵ و بزرگتر از ۸۵
 • ۸۵ و بزرگتر از ۸۵
 • ۸۵ و بزرگتر از ۸۵
 • ۸۵ و بزرگتر از ۸۵
 • ۸۵ و بزرگتر از ۸۵
 • ۸۵ و بزرگتر از ۸۵
 • ۶۱ تا ۸۵
 • کمتر از ۶۰ و ۶۰
 • ۸۵ و بزرگتر از ۸۵
 • ۸۵ و بزرگتر از ۸۵
 • ۸۵ و بزرگتر از ۸۵
 • ۸۵ و بزرگتر از ۸۵
قطر دهانه خروجی هوا:
 • 15 سانتی متر
 • 12 سانتی متر
 • 10 سانتی متر
نوع فیلتر:
 • الیافی
 • استیل ضد زنگ
 • استیل
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
 • آلومینیومی
در:
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
نحوه‌ی باز شدن در:
 • برقی
 • دستی
 • دستی
 • دستی
 • دستی
 • دستی
 • برقی
 • دستی
 • دستی
 • دستی
 • دستی
 • دستی
 • دستی
 • دستی
 • دستی
 • دستی
 • دستی
 • دستی
 • دستی
 • دستی
 • دستی
 • دستی
 • دستی
نوع کلید:
 • فشاری
 • فشاری
 • فشاری
 • فشاری
 • فشاری
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • فشاری
 • فشاری
 • فشاری
 • فشاری
 • فشاری
 • فشاری
 • لمسی
 • لمسی
 • فشاری
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • فشاری
 • فشاری
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • لمسی
 • فشاری
 • الکترونیکی
ریموت کنترل:
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
حسگر حرارت:
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
حسگر دود:
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
ارتفاع قابل تنظیم پوشش دودکش:
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
روشنایی:
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
صفحه نمایش:
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
قابلیت خاموش شدن خودکار:
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
دور فوق سریع:
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد