دسته‌بندی‌های محصولات
فیلتر ها و جستجو
نوع فروشگاه:
فروشگاه برنزی برنزی
فروشگاه نقره‌ای نقره‌ای
فروشگاه طلایی طلایی
فروشگاه الماس الماس
قیمت:
جستجوی عبارت:
نو و دست‌دوم:
 • نو
 • دست‌دوم
وضعیت موجودی:
 • موجود
 • ناموجود
 • به‌زودی
 • از‌ رده خارج
برند:
 • ایسوس - ASUS
 • انویدیا - Nvidia
 • گیگابایت - GIGABYTE
رنگ‌:
 • مشکی
 • آبی
 • سفید
 • آبی تیره
نوع:
 • مبتنی بر NVIDIA
 • مبتنی بر AMD
 • مبتنی بر NVIDIA
 • مبتنی بر NVIDIA
 • مبتنی بر NVIDIA
 • مبتنی بر NVIDIA
 • مبتنی بر NVIDIA
 • مبتنی بر NVIDIA
 • مبتنی بر NVIDIA
 • مبتنی بر NVIDIA
 • مبتنی بر NVIDIA
 • مبتنی بر NVIDIA
 • مبتنی بر NVIDIA
 • مبتنی بر NVIDIA
 • مبتنی بر NVIDIA
 • مبتنی بر NVIDIA
HDMI:
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • سه عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • دو عدد
 • سه عدد
 • ندارد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • ندارد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
ظرفیت حافظه:
 • ۴ گیگابایت
 • ۲ گیگابایت
 • ۴ گیگابایت
 • ۱ گیگابایت
 • ۲ گیگابایت
 • ۳ گیگابایت
 • ۴ گیگابایت
 • ۵ گیگابایت
 • ۶ گیگابایت
 • ۸ گیگابایت
 • ۱۱ گیگابایت
 • ۱۲ گیگابایت
 • ۱۶ گیگابایت
 • ۲ گیگابایت
 • ۲ گیگابایت
 • ۸ گیگابایت
 • ۲ گیگابایت
 • ۲ گیگابایت
 • ۸ گیگابایت
 • ۶ گیگابایت
 • ۶ گیگابایت
نوع حافظه:
 • GDDR۶
 • GDDR۶
 • GDDR۶
 • GDDR۶
 • GDDR۶
 • GDDR۶
 • GDDR۵
 • GDDR۵
 • GDDR۵
 • GDDR۶
 • GDDR۳
 • GDDR۵
 • GDDR۵
 • GDDR۶
 • GDDR۵
 • GDDR۶
 • GDDR۶
 • GDDR۵
 • GDDR۵
 • GDDR۵
 • GDDR۵
 • GDDR۵
 • GDDR۳
 • GDDR۵X
 • HBM۲
 • HBM
 • GDDR۶
 • GDDR۶
 • GDDR۳
 • GDDR۵
 • GDDR۵
 • GDDR۵
 • GDDR۵
 • GDDR۵
 • GDDR۶
 • GDDR۳
 • GDDR۳
 • GDDR۶
 • GDDR۳
DisplayPort:
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
رابط اتصال:
 • PCI Express ۲.۰
 • PCI Express ۲.۰
 • PCI Express ۲.۰
 • PCI Express ۲.۰
 • PCI Express ۳.۰
 • PCI Express ۲.۰
 • PCI Express ۲.۰
 • PCI Express ۲.۰
 • PCI Express ۳.۰
 • PCI Express ۲.۰
 • PCI Express ۲.۰
 • PCI Express ۲.۰
 • PCI Express ۲.۰
DVI-D:
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • ندارد
 • ندارد
 • یک عدد
 • ندارد
 • یک عدد
 • ندارد
 • یک عدد
 • دو عدد
 • سه عدد
 • ندارد
 • ندارد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • ندارد
 • ندارد
 • یک عدد
 • ندارد
 • ندارد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • ندارد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • ندارد
DVI-I:
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • یک عدد
 • ندارد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • دو عدد
 • ندارد
 • ندارد
 • یک عدد
 • ندارد
 • یک عدد
 • ندارد
 • ندارد
 • یک عدد
 • ندارد
 • ندارد
 • یک عدد
 • یک عدد
 • ندارد
VGA:
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
mini DisplayPort:
 • ندارد
 • دو عدد
 • دو عدد
 • دو عدد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • یک عدد
 • دو عدد
 • سه عدد
 • چهار عدد
 • شش عدد
 • هشت عدد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
تعداد مانیتور قابل اتصال:
 • دو عدد
 • چهار عدد
 • یک عدد
 • دو عدد
 • سه عدد
 • چهار عدد
 • پنج عدد
 • شش عدد
 • هفت عدد
 • هشت عدد
 • نه عدد
 • نامشخص
 • سه عدد
 • دو عدد
 • چهار عدد
 • سه عدد
 • سه عدد
 • سه عدد
 • چهار عدد
 • چهار عدد
 • چهار عدد
 • چهار عدد
 • چهار عدد
 • سه عدد
 • چهار عدد
 • چهار عدد
پشتیبانی از CrossFireX:
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
قابلیت پشتیبانی از SLI:
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • بله
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • خیر
 • بله
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ... ۷