دسته‌بندی‌های محصولات
فروشگاه نقره ای

صنایع روشنایی تک کار

آقای نجیب الله مظفری

۱۳۰ محصول

(۴)
۴.۸

اشتراک نقره‌ای

تهران، شهریار

فعالیت از ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

لوستر شش و چهار شعله طرح درسا

لوستر و چراغ تزئینی

-
(۰)

لوستر چهار شعله طرح مهسا

لوستر و چراغ تزئینی

-
(۰)

لوستر سه شعله طرح پرناز

لوستر و چراغ تزئینی

-
(۰)

لوستر چهار شعله طرح بیتا ( گرد )

لوستر و چراغ تزئینی

-
(۰)

آویز چوبی سه شعله خطی بیتا ( گرد )

لوستر و چراغ تزئینی

-
(۰)

آویز چوبی تک شعله طرح توپی ( کوچک )

لوستر و چراغ تزئینی

-
(۰)

آویز دو شعله طرح سپیدار

لوستر و چراغ تزئینی

-
(۰)

آویز تک شعله طرح پرناز (حباب سکانی )

لوستر و چراغ تزئینی

-
(۰)

آویز چوبی تک شعله طرح لارا

لوستر و چراغ تزئینی

-
(۰)

آویز تک شعله طرح کندو ( بزرگ )

لوستر و چراغ تزئینی

-
(۰)

آویز تک شعله طرح پرناز

لوستر و چراغ تزئینی

-
(۰)

آویز چوبی پنج شعله طرح حصیری

لوستر و چراغ تزئینی

-
(۰)