دسته‌بندی‌های محصولات
فروشگاه نقره ای

مطب چین

مهدی یار سرایلو

۲۹ محصول

(۱)
۵

اشتراک نقره‌ای

نامشخص

فعالیت از ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

دستگاه الکتروکاردیوگراف مدل ar1200Viewbt

تجهیزات پزشکی و درمانی

-
(۰)

الکتروکاردیوگراف مدل C120

تجهیزات پزشکی و درمانی

-
(۰)

الکتروکاردیوگراف مبتنی بر رایانه مدل PC216

تجهیزات پزشکی و درمانی

-
(۰)

الکتروکاردیوگراف شش کاناله یاشام ۶۳۵

تجهیزات پزشکی و درمانی

-
(۰)

الکتروکاردیوگراف شش کاناله مدل Negar A110

تجهیزات پزشکی و درمانی

-
(۰)

الکتروکاردیوگراف سه کاناله یاشام ۳۱۰

تجهیزات پزشکی و درمانی

-
(۰)

الکتروکاردیوگراف سه کاناله مدل Negar A80

تجهیزات پزشکی و درمانی

-
(۰)

الکتروکاردیوگراف تک کاناله یاشام ۱۱۰

تجهیزات پزشکی و درمانی

-
(۰)

آی.یو.دی نقره یوروگاین

تجهیزات پزشکی و درمانی

-
(۰)

آی.یو.دی مس یوروگاین

تجهیزات پزشکی و درمانی

-
(۰)

آی.یو.دی طلا یوروگاین

تجهیزات پزشکی و درمانی

-
(۰)