دسته‌بندی‌های محصولات
فیلتر ها و جستجو
نوع فروشگاه:
فروشگاه برنزی برنزی
فروشگاه نقره‌ای نقره‌ای
فروشگاه طلایی طلایی
فروشگاه الماس الماس
قیمت:
جستجوی عبارت:
نو و دست‌دوم:
 • نو
 • دست‌دوم
وضعیت موجودی:
 • موجود
 • ناموجود
 • به‌زودی
 • از‌ رده خارج
رنگ‌ زمینه:
 • قرمز
 • کرم
 • زرد
 • قهوه‌ای
 • قهوه‌ای روشن
نوع بافت:
 • دستباف
 • ماشینی
محدوده مساحت:
 • یک تا سه متری
 • سه تا چهار متری
 • چهار تا شش متری
 • شش متری و بزرگتر
سایز:
 • نیم متری (۰/۵ × ۰/۸ متر)
 • نیم متری (۰/۶ × ۱ متر)
 • یک متری (۰/۸ × ۱/۲ متر)
 • یک متری گرد (۱ × ۱ متر)
 • یک و نیم متری (۱ × ۱.۵ متر)
 • دو متری (۱ × ۲ متر)
 • دو متری (۱/۲ × ۱/۸ متر)
 • سه متری گرد (۱.۵ × ۱.۵ متر)
 • سه متری (۱ × ۳ متر)
 • سه متری (۱/۵ × ۲/۲ متر)
 • چهار متری مربع (۲ × ۲ متر)
 • چهار متری (۱ × ۴ متر)
 • چهار متری (۱.۵ × ۲.۵ متر)
 • چهار متری گرد (۲ × ۲ متر)
 • چهار و نیم متری (۱.۵ × ۳ متر)
 • پنج متری (۲ × ۳ متر)
 • شش متری (۲ × ۲/۵ متر)
 • شش متری (۱/۵ × ۴ متر)
 • نه متری (۳ × ۳ متر)
 • نه متری (۲.۵ × ۳.۵ متر)
 • دوازده متری (۴ × ۳ متر)
محل بافت:
 • سیرجان
 • کاشان
 • فارس
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۱.۲×۸۰ کاشان طرح چهل تکه فیلی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۱×۱.۵ متری کاشان طرح چهل تکه فیلی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۱×۲ متری کاشان طرح چهل تکه فیلی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۲×۱.۲ متری کاشان طرح چهل تکه فیلی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۱×۳ متری کاشان طرح چهل تکه فیلی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۱.۵×۲.۲۵ متری کاشان طرح چهل تکه فیلی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۱×۴ متری کاشان طرح چهل تکه فیلی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۲×۲ متری کاشان طرح چهل تکه فیلی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۶ متری (۳×۲) کاشان طرح چهل تکه فیلی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۹ متری (۳×۳) کاشان طرح چهل تکه فیلی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۹ متری (۳.۵×۲.۵) کاشان طرح چهل تکه فیلی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۱۲ متری (۳×۴) کاشان طرح چهل تکه فیلی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۱.۲×۸۰ کاشان طرح عشایری آبی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۱×۱.۵ متری کاشان طرح عشایری آبی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۲×۱ متری کاشان طرح عشایری آبی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۲×۱.۲ متری کاشان طرح عشایری آبی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی 3*1 متری کاشان طرح عشایر آبی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ۱.۵×۲.۲۵ متری کاشان طرح عشایری آبی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۱×۴ متری کاشان طرح عشایری آبی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی 2*2 متری کاشان طرح عشایری آبی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۶متری (۳×۲) کاشان طرح عشایری آبی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۹متری(۳×۳) کاشان طرح عشایری آبی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۹ متری (۳.۵×۲.۵) کاشان طرح عشایری آبی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۱۲ متری(۳×۴) کاشان طرح عشایری آبی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۱.۲×۸۰ کاشان طرح ریزماهی بادامی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۱×۱.۵ متری کاشان طرح ریز ماهی بادامی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۱×۲ متری کاشان طرح ریز ماهی بادامی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۲×۱.۲ متری کاشان طرح ریز ماهی بادامی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۱×۳ متری کاشان طرح ریز ماهی بادامی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۱×۴ متری کاشان طرح ریز ماهی بادامی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۲×۲متری کاشان طرح ریزماهی بادامی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی 6 متری (3×2) کاشان طرح ریز ماهی بادامی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۹متری (۳×۳) کاشان طرح ریزماهی بادامی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۹متری (۳.۵×۲.۵) کاشان طرح ریز ماهی بادامی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی ۱۲متری(۳×۴) کاشان طرح ریز ماهی بادامی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی 1*1.5 متری کاشان طرح گل آرا فیلی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی 80*120 متری کاشان طرح گل آرا فیلی
۵% تخفیف (خرید عمده)
گلیم فرش ماشینی 1*2 متری کاشان طرح گل آرا فیلی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ... ۷