دسته بندی ها

دسته بندی ها:

  کلمات کلیدی:

   فیلتر ها و جستجو
   نوع فروشگاه:
   فروشگاه نقره‌ای نقره‌ای
   فروشگاه طلایی طلایی
   فروشگاه الماس الماس
   قیمت:
   جستجوی عبارت:
   وضعیت موجودی:
   • موجود
   • ناموجود
   • به‌زودی
   • از‌ رده خارج
   رنگ‌ زمینه:
   • قرمز
   • کرم
   • زرد
   • قهوه‌ای
   • قهوه‌ای روشن
   نوع بافت:
   • دستباف
   • ماشینی
   محدوده مساحت:
   • یک تا سه متری
   • سه تا چهار متری
   • چهار تا شش متری
   • شش متری و بزرگتر
   سایز:
   • نیم متری (۰/۵ × ۰/۸ متر)
   • نیم متری (۰/۶ × ۱ متر)
   • یک متری (۰/۸ × ۱/۲ متر)
   • یک متری گرد (۱ × ۱ متر)
   • یک و نیم متری (۱ × ۱.۵ متر)
   • دو متری (۱ × ۲ متر)
   • دو متری (۱/۲ × ۱/۸ متر)
   • سه متری گرد (۱.۵ × ۱.۵ متر)
   • سه متری (۱ × ۳ متر)
   • سه متری (۱/۵ × ۲/۲ متر)
   • چهار متری مربع (۲ × ۲ متر)
   • چهار متری (۱ × ۴ متر)
   • چهار متری (۱.۵ × ۲.۵ متر)
   • چهار متری گرد (۲ × ۲ متر)
   • چهار و نیم متری (۱.۵ × ۳ متر)
   • پنج متری (۲ × ۳ متر)
   • شش متری (۲ × ۲/۵ متر)
   • شش متری (۱/۵ × ۴ متر)
   • نه متری (۳ × ۳ متر)
   • نه متری (۲.۵ × ۳.۵ متر)
   • دوازده متری (۴ × ۳ متر)
   محل بافت:
   • سیرجان
   • کاشان
   • فارس
   ۱